Menu

redakcja


Redaktorzy:

Ks. Feliks Lenort
Piotr Franciszek Neumann OCD - e-mail: neumann@amu.edu.pl

 

Adres do korespondencji: Redakcja „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” - Piotr Franciszek Neumann OCD

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ul. Wie┼╝owa 2/4

61-111 Poznań

e-mail:ecclesia@amu.edu.pl

 

Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Redakcja Wydawnictw

ul. Wie┼╝owa 2/4

61-111 Poznań

tel.: 61-8293993; 61-8293990

fax: 61-8519735

e-mail: teologia@amu.edu.pl